راهکارهای جامع حقوقی برای پروژه‌های بازرگانی

۱- مدیریت دعوی

-مشاوره و ارائه طریق حقوقی در دعوی
– وکالت؛ طرح و تعقیب دعوی
پیگیری اجرای احکام در دادگستری

۲- مشاوره پیدایش

تدوین ساختار و نظام حقوقی کسب و کار
مشاوره حقوقی ورود به بازار داخلی و خارجی
الگویابی و تهیه نقشه‌راه دپارتمان‌ حقوقی

۳- راهبری حقوقی

برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام حقوقی مدون
پشتیبانی و غنی‌سازی حقوقی کسب و کار
مشاوره حقوقی برون‌سپاری

۴- راهبری قرارداد

مدیریت حقوقی مذاکرات و انعقاد قرارداد
هدایت حقوقی انجام و سرانجام (اختتام) قرارداد
پایش حقوقی و مستندسازی

 

 

 

۵- تولید محتوی

تهیه اسناد بالادستی (تحقیقی، تنقیحی«تقنینی و مقرره‌ای»)
تهیه اسناد پایین‌دستی (پشتیبان، قراردادی و راهنما)
عارضه‌یابی و بازبینی اسناد بالا و پایین دستی

 

۶- ظرفیت‌سازی

طراحی، تولید و اجرای برنامه آموزشی
پژوهش و مورد‌کاوی پرونده‌ اداری و قضایی
پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

 

۷- حل و فصل اختلاف

ارزیابی بی‌طرفانه؛ مشاوره به طرفین مذاکره؛ تسهیل سازش (صُلح)
میانجی‌گری؛ رسیدگی به اختلاف از طریق هیأت‌
کارشناسی؛ داوری (حکمیت)

 

پژوهش‌های
حقوق بازرگانی

آخرین مقالات و یادداشت‌های تخصصی

تمامی پژوهش‌ها را بخوانید

از حقوق بازرگانی بپرس

پاسخ به استفساریه‌های انجام‌شده از سوی مخاطبین توسط متصصین بین‌رشته‌ای موسسه حقوق بازرگانی