راهکارهای جامع حقوقی برای پروژه‌های بازرگانی

۱- مدیریت دعوی

-مشاوره و ارائه طریق حقوقی در دعوی
– وکالت؛ طرح و تعقیب دعوی
پیگیری اجرای احکام در دادگستری

۲- مشاوره پیدایش

تدوین ساختار و نظام حقوقی کسب و کار
مشاوره حقوقی ورود به بازار داخلی و خارجی
الگویابی و تهیه نقشه‌راه دپارتمان‌ حقوقی

۳- راهبری حقوقی

برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام حقوقی مدون
پشتیبانی و غنی‌سازی حقوقی کسب و کار
مشاوره حقوقی برون‌سپاری

۴- راهبری قرارداد

مدیریت حقوقی مذاکرات و انعقاد قرارداد
هدایت حقوقی انجام و سرانجام (اختتام) قرارداد
پایش حقوقی و مستندسازی

 

 

 

۵- تولید محتوی

تهیه اسناد بالادستی (تحقیقی، تنقیحی«تقنینی و مقرره‌ای»)
تهیه اسناد پایین‌دستی (پشتیبان، قراردادی و راهنما)
عارضه‌یابی و بازبینی اسناد بالا و پایین دستی

 

۶- ظرفیت‌سازی

طراحی، تولید و اجرای برنامه آموزشی
پژوهش و مورد‌کاوی پرونده‌ اداری و قضایی
پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

 

۷- حل و فصل اختلاف

ارزیابی بی‌طرفانه؛ مشاوره به طرفین مذاکره؛ تسهیل سازش (صُلح)
میانجی‌گری؛ رسیدگی به اختلاف از طریق هیأت‌
کارشناسی؛ داوری (حکمیت)

 

پژوهش‌های
حقوق بازرگانی

آخرین مقالات و یادداشت‌های تخصصی

تمامی پژوهش‌ها را بخوانید

تقدیر از موسسه حقوق بازرگانی

«موفقیت در نخستین قرارداد برون‌سپاری امور  حقوقی»

شرکت گاز استان تهران

تقدیرنامه گاز استان تهران از موسسه حقوق بازرگانی

از حقوق بازرگانی بپرس

پاسخ به استفساریه‌های انجام‌شده از سوی مخاطبین توسط متصصین بین‌رشته‌ای موسسه حقوق بازرگانی