شرط تعدیل در مناقصات

شرط تعدیل در مناقصات

آیا در مناقصات قراردادهای پیمانکاری ذیل نظام فنی و اجرایی کشور، مناقصه‌گزار می‌تواند درج شرط عدم تعدیل‌پذیری نماید؟

الگوی پیشنهادی «تخصّص» در موسّسات حقوقی

میزان پیچیدگی و مابه‌ازای جبران خدمات آموزش و مشورۀ حقوقی

ارائه الگوی پیشنهادی تخصص برای موسسات حقوقی، آموزش | مشاوره آموزش مشاوره- محور | مشاورۀ آموزش-محور

ملازمۀ صحّت تفسیر رویدادها با ملاحظۀ محیط

محیط حقوق عمومی

تفکیک محیط حقوق عمومی و حقوق خصوصی در تفسیر قراردادها امری حیاطی است تا جایی که در صحت نتایج تفسیر و درک قراردادها مستقیما اثرگذار است.

دوره آموزشی شکایات مناقصات و مراجع مرتبط در سندیکای صنعت برق

دوره آموزشی شکایات مناقصات و مراجع مرتبط

حقوق بازرگانی: کارگاه آموزشی شکایات مناقصات و مراجع مرتبط در سندیکای صنعت برق ایران، ۱۲ و ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۷

تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت «در چهار گام»

تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت

تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت-برای صحت سنجی تصمیمات و اقدامات مستخدم دولت اصولی و قواعدی باید رعایت شود که عدم رعایت آنها موجب ادعااز سوی دیگر خواهد شد

چالش‌های پرداخت هزینۀ رسیدگی به شکایات مناقصات «با نگاهی به رویۀ اداری»

مأخذ تعرفۀ رسیدگی به شکایات مناقصات، بر طبق مفاد دستورالعمل ابلاغ‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر مبنای واحد پول کشور ، «ریال» اعلام گردیده است. بر این اساس، زمانی که، مناقصه دارای برآورد ریالی است و مبلغ آن هم، از سوی مناقصه‌گزار اعلام (منتشر) شده باشد…

رئیس در شرکت‌های دولتی کیست؟ بالاترین مقام دستگاه یا بالاترین مقام اجرایی؟

رییس در شرکت‌های دولتی | حقوق بازرگانی

رئیس در شرکت‌های دولتی کیست؟ بالاترین مقام دستگاه (هیأت مدیره) یا بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل)؟برای پاسخ به این سوال باید دید، وظیفه رییس چیست؟

ارکان مناقصه در قانون برگزاری مناقصات و شرح وظایف و اختیارات آنها

ارکان مناقصه

ارکان مناقصه و وظایف و تعهدات آنها|یکی از ۵رکن اصلی برگزاری مناقصه، «مناقصه‌گزار» است.تعهدات و وظایف نامبرده، در اجرا مناقصه و پیگیری دعاوی مناقصه ضروری است

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!