بایگانی نویسنده: حمید حسین زاده

الگوی پیشنهادی «تخصّص» در موسّسات حقوقی

میزان پیچیدگی و مابه‌ازای جبران خدمات آموزش و مشورۀ حقوقی

ارائه الگوی پیشنهادی تخصص برای موسسات حقوقی، آموزش | مشاوره آموزش مشاوره- محور | مشاورۀ آموزش-محور

ملازمۀ صحّت تفسیر رویدادها با ملاحظۀ محیط

محیط حقوق عمومی

تفکیک محیط حقوق عمومی و حقوق خصوصی در تفسیر قراردادها امری حیاطی است تا جایی که در صحت نتایج تفسیر و درک قراردادها مستقیما اثرگذار است.

تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت «در چهار گام»

تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت

تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت-برای صحت سنجی تصمیمات و اقدامات مستخدم دولت اصولی و قواعدی باید رعایت شود که عدم رعایت آنها موجب ادعااز سوی دیگر خواهد شد

چالش‌های پرداخت هزینۀ رسیدگی به شکایات مناقصات «با نگاهی به رویۀ اداری»

مأخذ تعرفۀ رسیدگی به شکایات مناقصات، بر طبق مفاد دستورالعمل ابلاغ‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر مبنای واحد پول کشور ، «ریال» اعلام گردیده است. بر این اساس، زمانی که، مناقصه دارای برآورد ریالی است و مبلغ آن هم، از سوی مناقصه‌گزار اعلام (منتشر) شده باشد…

شکایت مناقصه گر و تحلیل حقوقی سکوت مناقصه گزار

شکایت مناقصه گر و سکوت مناقصه گزار

آیا می‌دانید اگر مناقصه‌گزار، پاسخ شکایت مناقصه‌گر را ندهد، آنگاه مناقصه‌گر نیازی به ارائه دلیل در هیات رسیدگی به شکایات مناقصات ندارد؟

ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات، الزامی است یا اختیاری ؟

لزوم ارزیابی کیفی مناقصه گران

لزوم ارزیابی کیفی مناقصه گران در معاملات بزرگ و متوسط | اجباری یا تخیری بودن ارزیابی کیفی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای چگونه است؟

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در ارزیابی کیفی مناقصات

صورت‌های مالی حساب‌رسی شده

آیا مناقصه‌گری که «صورت‌های مالی حسابرسی شده» با اظهارنظر تعدیل نشده دارد با مناقصه‌گری که «صورت مالی حسابرسی شده» با اظهارنظر تعدیل شده مردود دارد، یکسان هستند؟

هیات رسیدگی به شکایات مناقصه و ماهیت حقوقی آن

تصویر هیات رسیدگی به شکایات مناقصه و ماهیت حقوقی آن

در این مقاله ضمن بر شمردن انواع مراجع قضاوتی در حقوق موضوعه، نشان داده است که در محیط حقوق عمومی، ماهیت هیات رسیدگی به شکایات مناقصه، مرجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری (نه اداری استثنایی غیر دادگستری) است.

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!