بایگانی دسته‌ی: مناقصه

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در ارزیابی کیفی مناقصات

صورت‌های مالی حساب‌رسی شده

آیا مناقصه‌گری که «صورت‌های مالی حسابرسی شده» با اظهارنظر تعدیل نشده دارد با مناقصه‌گری که «صورت مالی حسابرسی شده» با اظهارنظر تعدیل شده مردود دارد، یکسان هستند؟

هیات رسیدگی به شکایات مناقصه و ماهیت حقوقی آن

تصویر هیات رسیدگی به شکایات مناقصه و ماهیت حقوقی آن

در این مقاله ضمن بر شمردن انواع مراجع قضاوتی در حقوق موضوعه، نشان داده است که در محیط حقوق عمومی، ماهیت هیات رسیدگی به شکایات مناقصه، مرجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری (نه اداری استثنایی غیر دادگستری) است.

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!