بایگانی دسته‌ی: یادداشت تخصصی

شناسایی مسئول اجرای صحیح قانون برگزاری مناقصات

اجرای صحیح قانون برگزاری مناقصات

مسئولیت اجرای ضحیح قانون برگزاری مناقصات، بر عهده دو رکن نظارتی و اجرایی می‌باشد.

الگوی پیشنهادی «تخصّص» در موسّسات حقوقی

میزان پیچیدگی و مابه‌ازای جبران خدمات آموزش و مشورۀ حقوقی

ارائه الگوی پیشنهادی تخصص برای موسسات حقوقی، آموزش | مشاوره آموزش مشاوره- محور | مشاورۀ آموزش-محور

ملازمۀ صحّت تفسیر رویدادها با ملاحظۀ محیط

محیط حقوق عمومی

تفکیک محیط حقوق عمومی و حقوق خصوصی در تفسیر قراردادها امری حیاطی است تا جایی که در صحت نتایج تفسیر و درک قراردادها مستقیما اثرگذار است.

رئیس در شرکت‌های دولتی کیست؟ بالاترین مقام دستگاه یا بالاترین مقام اجرایی؟

رییس در شرکت‌های دولتی | حقوق بازرگانی

رئیس در شرکت‌های دولتی کیست؟ بالاترین مقام دستگاه (هیأت مدیره) یا بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل)؟برای پاسخ به این سوال باید دید، وظیفه رییس چیست؟

ارکان مناقصه در قانون برگزاری مناقصات و شرح وظایف و اختیارات آنها

ارکان مناقصه

ارکان مناقصه و وظایف و تعهدات آنها|یکی از ۵رکن اصلی برگزاری مناقصه، «مناقصه‌گزار» است.تعهدات و وظایف نامبرده، در اجرا مناقصه و پیگیری دعاوی مناقصه ضروری است

آیا الزام برنده به پرداخت هزینه درج آگهی مناقصه، قانونی است؟

تصویر شاخص پرداخت هزینه آگهی مناقصه

به کرّات در متون آگهی‌های مناقصه، با این جمله برخورد نموده ایم : «پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است». آیا درج چنین شرطی در آگهی مناقصه قانونی است؟ آیا با درج چنین جمله‌ای، مناقصه‌گزار می‌تواند هزینه درج آگهی را از برنده دریافت نماید؟

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!