رئیس در شرکت‌های دولتی کیست؟ بالاترین مقام دستگاه یا بالاترین مقام اجرایی؟

رئیس در شرکت‌های دولتی کیست؟ بالاترین مقام دستگاه (هیأت مدیره) یا بالاترین مقام اجرایی (مدیرعامل)؟

برای پاسخ به این سوال باید دید، وظیفه رییس چیست؟

بزرگترین وظیفه و مسئولیت رئیس بر اساس «ماده ۵۳» قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶)، «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله» است و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بر عهده ذی‌حسابی می‌باشد که «زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد» «تبصره ۱ ماده ۳۱».

شاهد این مدعا مکاتبه رییس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۰۲۷۸۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ است که اعلام داشته «منظور از بالاترین مقام دستگاه اجرایی … بالاترین مقام دستگاه کارفرما است که مسئولیت‌های مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و مسئولیت‌های مقرر در قانون محاسبات عمومی (نظیر: تشخیص،‌ … تعهد، تسجیل، حواله و پرداخت موضوع «ماده ۵۳» قانون محاسبات عمومی کشور) را برعهده داشته و موافقت‌نامه اعتبار طرح را امضاء کرده باشد.».

[livicon_evo name=”hand-left.svg” style=”filled” size=”60px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#425719″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#719430″ fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”true” delay=”0″ duration=”default” repeat=”3″ repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]

لذا بر اساس مواد قانون تجارت چون اداره شرکت برعهده هیات مدیره می‌باشد به صورت پیش فرض رئیس شرکت همان هیات مدیره خواهد بود لیکن با تصویب همین هیات که می‌تواند حدود اختیارات و مسئولیت مدیرعامل را برای انجام قسمتی از وظایف قانونی تعیین کند قابلیت تفویض بخشی از امور و البته نه تمام آن به وی به عنوان رییس وجود خواهد داشت. مثلاً امضای موافقت‌نامه اعتبار طرح.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!