کتاب موسّسات حقوقی ماهیت،خدمات و قراردادهای همسان

موسّسات حقوقی: ماهیت،خدمات و قراردادهای همسان
انتشارات: دادگستر
تالیف و تدوین:
حمیدحسین‌زاده
تعداد صفحات: ۲۰۰
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۲۸۲-۱۹۰-۴
شماره کتابشناسی ملی:
۷۵۶۰۵۰۰

دسته:
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!