کتاب ترجمه سند پروتکل تاخیر و تصدیع انجمن حقوق احداث انگلستان (نسخه چاپی) + با دسترسی موقت به نسخه کامل الکترونیکی (به مدت سه روز)

  • پروتکل تاخیر و تصدیع انجمن حقوق احداث انگلستان- جلد اول
  • انتشارات: دادگستر
  • مترجمین:
  • موسسه بین‌المللی سنگ بنای حقوق احداث
  • موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی‌پور
  • تعداد صفحات: ۱۱۲
  • شابک:
  • ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۲-۲۱۹-۲
  • شماره کتابشناسی ملی:
  • ۸۷۳۹۰۷۲
دسته:
error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!