ملازمۀ صحّت تفسیر رویدادها با ملاحظۀ محیط

error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!